Kontaktpersonar

Ullensvang kommune

Kontaktinformasjon administrasjon

Telefonnr.: 53654000

E-post: postmottak@ullensvang.kommune.no

Postadresse: Opheimsgt 31, 5750 Odda

Kontortid: 09:00 – 15:00

Skulane i Ullensvang

Jondal skule

Telefonnr: 53 66 95 50

E-post: postmottak@ullensvang.kommune.no

Kontortid:

Rektor Sarah Marie Røstbø Telefonnr.:951 22 615

E-post rektor: sarah.marie.rostbo@ullensvang.kommune.no

Les meir om Jondal skule her

 

Hauso skule

Telefonnr: 53 66 62 13

E-post:hauso.skule@ullensvang.kommune.no

Kontortid:

Rektor Ingvild Hauso Telefonnr.:900 78 277

E-post: ingvild.hauso@ullensvang.kommune.no

Les meir om Hauso skule her

 

Kinsarvik skule

Telefonnr: 53 67 15 90

E-post:kinsarvik.skule@ullensvang.kommune.no

Kontortid:08:00-15:30

Konstitusert rektor Fredrik Tveit Telefonnr.: 481 81 660

E-post: fredrik.tveit@ullensvang.kommune.no

Rektor Dagny Opedal. E-post: dagny.opedal@ullensvang.kommune.no

Les meir om Kinsarvik skule her

 

Odda Barneskole

Telefonnr.: 53 65 49 00/948 77 485

E-post: oddabarneskole@ullensvang.kommune.no

Kontortid:07:00-14:00

Rektor Nina Førde Telefonnr.:975 58 455

E-post: nina.forde@ullensvang.kommune.no

Les meir om Odda Barneskole her

 

Odda Ungdomsskole

Telefonnr.: 53 65 49 50/975 58 475

E-post: odda.ungdomsskole@ullensvang.kommune.no

Kontortid: 07:30-15:00

Rektor Sven Olaf Brekke Telefonnr.:975 58 475

E-post: sven.o.brekke@ullensvang.kommune.no

Les meir om Odda Ungdomsskole her

 

Opedal skule

Telefonnr.: 53 66 12 53/ 952 37 206

E-post: @ullensvang.kommune.no

Kontortid:

Rektor Helga Opedal Telefonnr.:952 37 206

E-post: helga.opedal@ullensvang.kommune.no

Les meir om Opedal skule her

 

Tyssedal barneskole

Telefonnr: 53 65 49 80

E-post: tyssedal.barneskole@ullensvang.kommune.no

Kontortid: 08:00 – 15:00

Rektor Anna Maria Kråkevik Telefonnr.:468 35 037

E-post: anna.maria.kraakevik@ullensvang.kommune.no

Les meir om Tyssedal Barneskole her

 

Skare barneskule

Telefonnr.: 480 41 992

E-post: skare.skule@ullensvang.kommune.no

Kontortid: 08:00-15:00

Rektor Erlend Nævdal Bolstad Telefonnr.:901 82 875

E-post: erlend.n.bolstad@ullensvang.kommune.no

Les meir om Skare barneskule her

 

Røldal skule

Telefon: 53 65 48 80

Telefonnr merkantil: 468 93 263

E-post: roldal.skule@ullensvang.kommune.no

Kontortid:07:30-15:00

Rektor Hans Petter Andersen Telefonnr.:950 82 934

E-post: hans.petter.andersen@ullensvang.kommune.no

Les meir om Røldal skule her

 

Vikebygd skule

Telefon: 53 66 21 92

E-post: vikebygd.skule@ullensvang.kommune.no

Kontortid:

Rektor Erik Løland Telefonnr.: 475 16 301

E-post: erik.loland@ullensvang.kommune.no

Les meir om Vikebygd skule her

 

Vaksenopplæring

E-post: berit.leigland@ullensvang.kommune.no

Kontortid: 07:30-15:30

Rektor Berit Leigland Telefonnr.:970 16 214

E-post: berit.leigland@ullensvang.kommune.no

Vaksenopplæringa avd. Kinsarvik: 415 70 992

Vaksenopplæringa avd. Odda:

Barnehagane i Ullensvang

Aga barnehage

Telefonnr.:53 66 23 36

E-post: trude.elisabeth.bakken@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Rogdabergvegen 2, Nå

Styrar Trude Elisabeth Bakken, Telefonnr.: 957 48 262

Les meir om Aga Barnehage her

 

Eidesåsen barnehage

Telefonnr.:53 65 42 15

E-post: eidesasen.barneh@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Eidesåsen 154, Odda

Styrar Aasne Hedalen-Eike

Les meir om Eidesåsen Barnehage her

 

Eitrheimsvågen barnehage

Telefonnr.:53 65 42 25

E-post: eitrheimsvaagen.barneh@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Eitrheim, Odda

Styrar Asle N. Lægreid Telefonnr.:975 58 490

Les meir om  Eitrheimsvågen Barnehage her

 

Hestavoll Barnehage

Telefonnr.:53 65 42 33

E-post: hestavoll.barneh@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Opheimsgata 4a, Odda

Styrar Kari Aalvik Telefonnr.:975 58 693

Les meir om Hestavoll Barnehage her

 

Jondal Barnehage

Telefonnr.:53 66 95 90

E-post: laila.stodle@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Vik 1, Jondal

Styrar Laila Stødle Telefonnr.: 484 97 552

Les meir om Jondal Barnehage her

 

Kinsarvik Barnehage

Telefonnr.:53 66 33 23

E-post: aina.nilsen@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Husvegen 74, Kinsarvik

Styrar Aina Nilsen Telefonnr.: 904 11 289

Les meir om Kinsarvik Barnehage her

 

Rabben Barnehage

Telefonnr.:53 65 42 71

E-post: rabben.barneh@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Rabben 1,Odda

Styrar Anne Grethe Solberg Telefonnr.:975 58 460

Les meir om  Rabben Barnehage her

 

Røldal Barnehage

Telefonnr.:53 65 42 05

E-post: roldal.barneh@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Runnane 4, Røldal

Verksemdsleiar: Hans Petter Andersen Telefonnr.:950 82 934 

Fagleg leiar: Beate Seljestad Telefonnr.: 480 69 181

Les meir om  Røldal Barnehage her

 

Sekse Barnehage og SFO

Telefonnr.:53 66 19 42

E-post: linda.sekse@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Seksevegen 12, Hovland

Styrar Linda Sekse Telefonnr.:452 35 410

Les meir om  Sekse Barnehage og SFO her

 

Skare Barnehage

Telefonnr.:53 65 42 40

E-post: skare.barnehage@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Skare 10,Skare

Styrar Kjersti Vårdal Telefonnr.:947 96 197

Les meir om  Skare Barnehage her

 

Tyssedal Barnehage

Telefonnr.:53 65 42 20

E-post: tyssedal.barneh@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Langåkerveien 1, Tyssedal

Styrar Kari Elisabeth Lund Telefonnr.:452 07 436

Les meir om  Tyssedal Barnehage her

 

Utne Barnehage

Telefonnr.:53 66 69 92

E-post: lene.vie.noreide@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Fjordavegen 4171, Utne

Styrar Lene Vie Nordeide Telefonnr.:920 42 630

Les meir om  Utne Barnehage her

 

Veisane Barnehage

Telefonnr.:53 67 13 20

E-post: veisane.barnehage@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Legene 9, Lofthus

Styrar Marianne Meling Telefonnr.: 469 66 567

Les meir om  Veisane Barnehage her

Hardanger barnevern

Hardanger interkommunale barneverntjeneste: Eidfjord,Ullensvang og Ulvik

Besøksadresse: Meieriet, 3. etg, 5750 Odda. I samarbeidskommunane er besøksadressa på kommunehuset ved konsultasjon.

Postadresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda

 

Merkantil/resepsjon: Tone Karlsen tlf.: 90 75 77 47

E-post: tone.karlsen@ullensvang.kommune.no

Resepsjonen er ikkje bemanna på heiltid, og telefon vert sett til Tenestetorget om det ikkje er folk tilstade. Det kan vera lurt å senda ein e-post, då dei tilsette er mykje på reis i dei ulike kommunane. Dei ringjer tilbake når dei har høve.

 

Leiar og akuttberedskap:

Elin Rullestad Fossåen tlf.: 97 55 85 10

E-post: elin.fossaaen@ullensvang.kommune.no

Nestleiar og akuttberedskap:

Terje Solvi tlf: 97 55 85 11

E-post: terje.solvi@ullensvang.kommune.no

 

 

Team melding/utreiing:

Einar Berge tlf.:  97 55 85 56

E-post: einar.berge@ullensvang.kommune.no

Catharina Pedersen tlf.: 97 55 86 65

E-post: catharina.pedersen@ullensvang.kommune.no

 

 

Team tiltak/oppfølging:

Kirsti Haara tlf.: 97 55 86 57

E-post: kirsti.haara@ullensvang.kommune.no

Line Knudsen tlf.: 46846946

E-post: line.knudsen@ullensvang.kommune.no

Linda Lauritsen tlf.: 97 55 86 63

E-post: linda.lauritsen@ullensvang.kommune.no

Tiina Anine Skarsvåg Skjerven tlf.: 48119260

E-post: tiina.skjerven@ullensvang.kommune.no

Katrine Måkestad Vines tlf.: 46901765

E-post: katrine.makestad.vines@ullensvang.kommune.no

 

 

Familieterapeutar:

Anita Draugsvoll tlf.: 97 55 86 71

E-post: anita.draugsvoll@ullensvang.kommune.no

Kari-Anne Kvestad Kråkevik tlf.: 97 55 86 61

E-post: kari-anne.kraakevik@ullensvang.kommune.no

 

 

I permisjon: Hildegunn Birkeland tlf.: 97 55 86 80

E-post: hildegunn.birkeland@ullensvang.kommune.no

Renate T. Lauritsen tlf.: 97 55 85 57

E-post: renate.t.lauritsen@ullensvang.kommune.no

Nicola Schad tlf.: 97 55 86 68

E-post: nicola.schad@ullensvang.kommune.no

 

 

Helsestasjon

Fagleiar:

Inger Lise Haukaas Telefonnr.: 975 58 564

E-post: inger.l.haukaas@ullensvang.kommune.no

Besøksadresse: Smelteverket 57, 5750 Odda

Tilsette Helsestasjon

Om du ikkje får svar på det aktuelle telefonnummeret, ring Odda helsestasjon på tlf. 97 55 84 36. Telefontiden er tysdag, onsdag og torsdag frå kl. 09.30-10.30 og 12.00-13.00.

Les meir om Helsestasjonstenesta her.

 

Meir om Helsestasjon for ungdom

Besøksadresse: Smelteverket 57, 5750 Odda. Uten timebestilling kan du her møte lege og helsesøster.

PPT

Du finn oss i 3. etasje på Odda rådhus

Adresse: Opheimsgata 31, 5750 ODDA

Merkantil/resepsjon: Vigdis Hansen 91 11 25 91

E-post: vigdis.hansen@ullensvang.kommune.no

Kontortid: 08:30 – 14:30 eller kontakt oss direkte:

 

Fagleiar: Malena. S. Skaale: 975 58 697

E-post: malena.skaale@ullensvang.kommune.no

 

Borghild Grønsnes: 97 55 86 99

E-post: borghild.gronsnes@ullensvang.kommune.no

Ann Kristin Eide: 48 19 61 93

E-post: ann.kristin.eide@ullensvang.kommune.no

Gry Folkvord: 948 73 324

E-post: gry.folkvord@ullensvang.kommune.no

Kine Ervik: 906 38 419

E-post: kine.ervik@ullensvang.kommune.no

Torill E. Svåsand: 902 11 926

E-post: torill.endal.svasand@ullensvang.kommune.no

Unni B. Lægreid: 901 25 981

E-post: unni.bleie.legreid@ullensvang.kommune.no

Les meir om PPT

Logopedtenesta

Du finn oss i 3. etasje på Odda rådhus

Adresse: Opheimsgata 31, 5750 ODDA

Merkantil/resepsjon: Vigdis Hansen 91 11 25 91

E-post: vigdis.hansen@ullensvang.kommune.no

Kontortid: 08:30 – 14:30 eller kontakt oss direkte:

 

Fagleiar: Hanne N. Opedal: 975 58 695

E-post: hanne.n.opedal@ullensvang.kommune.no

 

Alexander Kristiansen: 482 74 516

E-post: alexander.kristiansen@ullensvang.kommune.no

Mariannne Bosdal: 460 68 703

E-post: marianne.bosdal@ullensvang.kommune.no

 

 

Kommunepsykolog

Psykolog

Linn B. Nondal tlf. 975 58 654

E-post: linn.berntsen@ullensvang.kommune.no

SLT-koordinator

Stig Hope Telefonnr.: 917 41 793

E-post: stig.hope@ullensvang.kommune.no

Meir informasjon om SLT

Flykningetenesten

Flyktningetenesten i Odda har kontor ved sida av NAV på Sørfjorsenteret.

Kontoret er ope på måndag, tysdag og torsdag.

Ta kontakt på telefon eller E-post:

Hege Hansen Lillestraum Telefonnr: 975 58 689

E-post: hege.hansen.lillestraum@nav.no

Vibeke Hagen Stenhjem Telefonnr: 975 58 450

E-post: vibeke.hagen.stenhjem@ullensvang.kommune.no

 

 

 

Legevakt

116117

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.