Kontaktpersonar

Hardanger barnevern

Hardanger Interkommunale barnevernteneste er felles barnevernteneste for kommunane Ullensvang, Eidfjord og Ulvik.

Meir om: Hardanger Barnevern

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog – Ullensvang kommune har for tida ikkje kommunepsykolog.

Alle spørsmål til kommunepsykolog skjer gjennom kontakt med helsepersonell eller tilsette i skule, barnehage, barnevern, PPT og forvaltningskontor.

Legevakt

116117

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.