Samhandlingsmodell for Odda Kommune

Rett hjelp til rett tid – samhandlingsmodell for utsette barn og unge

Samhandlingsmodell for Odda Kommune

Odda Kommune har utviklet ein modell for tidlig innsats, det er vikt at utsette barn og unge får rett hjelp til rett tid. Ullensvang kommune mottok i 2017 midler frå Barne-, ungdoms- og familedirektoratet (Bufdir) for å utvikle ein Samhandlingsmodell for Odda Kommune. Samhandlingsmodellen er inndelt i tre nivå for å siktre kvalitet, forankring og varig drift av arbeidet.

Samhandlingsmodellen skal bidra til tidleg innsats og helhetlig, systematisk oppfølging av barn og unge det er knytt uro til. Modell for Betre Tverrfagleg innsats (BTI) inngår i samahandlingsmodellen. For at utsatte barn skal kunne få den hjelpen dei treng er det viktig med eit godt tverrfagleg samarbeid mellom dei ulike tenestene i Ullensvang kommune. Me ynskjer å skape ein samstemd, langsiktig og dokumentert oppfølging av barn, unge og familiene deira.